به شرکت فنی مهندسی غدیر خوش امدید
مدیریت پشتیبانی ساخت , تامین قطعات و تجهیزات صنایع نفت ,گاز و پتروشیمی

فرم استخدام

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی:(ذکر دو مدرک اخر اخذ شده)
دوره های اموزشی:
اشنایی با زبان انگلیسی:
اشنایی با کامپیوتر
سوابق شغلی:(ذکر دو سوابق اخر شغلی)

نکات موثر در گزینش

تاریخ تنظیم:
تذکر*
تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی برای شرکت در قبال استخدام فرد ارائه دهنده اطلاعات ندارد
 • 19
 • 2
 • 22
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • DSC01728
 • Dsc00480
 • 5
 • Photo0324
 • conveyors system
 • dijgdg
 • rrr
Go to top