درجهت نیل به اهداف فوق بخش فنی این شرکت به بخش هاي مجزا با اهداف تعیین شده خاص تقسیم شده است:

 

بخش فني :

اين بخش كه از دو زير شاخه مهندسي ساخت و مهندسي فروش تشكيل شده است داراي وظايف زير است :

تهيه و تدوين دانش فني مطابق با استاندارد هاي معتبر و به روز دنيا و در نهايت ارائه مشاوره و پيشنهادات فني به كارفرمايان ، انجام فرايند

مهندسي معكوس و بومي سازي تكنولوژي ساخت قطعات يدكي مورد نياز صنايع مختلف ، ارتباط با شركت ها و برندهاي معتبر جهاني و آشنايي با

تكنولوژي روز دنيا و انتقال فناوري ، خدمات مهندسي تامين كالا و تجهيزات

 • 19
 • 2
 • 22
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • DSC01728
 • Dsc00480
 • 5
 • Photo0324
 • conveyors system
 • dijgdg
 • rrr
Go to top