مدیریت پشتیبانی ساخت , تامین قطعات و تجهیزات صنایع نفت ,گاز و پتروشیمی

خط مشی بهداشت حرفه ای و ایمنی در شرکت فنی مهندسی غدیر

منابع انسانی مهمترین سرمایه شرکت فنی مهندسی غدیر است و وظیفه همه ما صیانت از این سرمایه الهی است . شرکت فنی مهندسی غدیر هماهنگ باجهت گیری های راهبردی خویشن  در راستای تحقق نظام تحول شرکت سلامتی و ایمنی

منابع انسانی،این ارزشمن ترین سرمایه سازمان را از اولویت های اساسی خود دانسته و به عنوان یکی از صنایع نوین مهندسی معکوس کشور ارتقاء نظام بهداشت حرفه ای و ایمنی در شرکت و ترویج این نظام در کشور را از رسالت های خود

می داند و در این راستا خط مشی و برنامه های خود را تدوین می نماید .

مدیریت شرکت فنی مهندسی غدیر ضمن اعلام تعهد خود به این خط مشی،مشارکت کلیه کارکنان،پیمانکاران و سایر ذینفعان را جهت تحقق آن ضروری دانسته و اعلام می نماید

 

- در همه واحدها و جنبه های ایمنی و بهداشتی به منظور کاهش خطرات و بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمی تدوین می گردد.

- نسبت به استقرار،نگهداری و بهبود مستمر سیستم جامع مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بر اساس استاندارد OHSAS 18001:2007 در کلیه بخشهای تحت کنترل،شامل واحدهای عملیاتی و ستادی شرکت و پیمانکاران اقدام مینماییم.

- از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمان های موفق در این زمینه را سرلوحه کار های خود قرار می دهیم.

-از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص چگونگی انجام صحیح و ایمن کارها اقدام نمائیم.

-باانجام برنامه ریزی ها و کنترل های لازم و اجرای طرح های بهینه سازی،صدمات ،بیماری ها و خسارات مالی ناشی از انجام فعالیتها را به حداقل می رسانیم.

-عملکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی را به صورت مستمر و دائمی بهبود خواهیم داد.

-هر کس مسئول ایمنی خود و دیگران است و لازم است این مسئولیت را دائما یادآوری نماییم.

- -هدف ما ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای همه افراد (اعم از کارکنان،پیمانکاران و  مراجعه کنندگان) و همه فعالیتهاست و بهبود مستمر شرایط کار،دائما پایش و فعالیتهای بهبود برنامه ریزی و نتایج آن اندازه گیری می گردد.

-لازم است قبل از انجام هر کار شرایط اجرای ایمن ان را مطابق استاندارد های کارفراهم نماییم، هدف نهایی جلوگیری از بروز هر گونه حادثه است.

 

 • 19
 • 2
 • 22
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • DSC01728
 • Dsc00480
 • 5
 • Photo0324
 • conveyors system
 • dijgdg
 • rrr
Go to top