به شرکت فنی مهندسی غدیر خوش امدید
مدیریت پشتیبانی ساخت , تامین قطعات و تجهیزات صنایع نفت ,گاز و پتروشیمی

شرکت فنی مهندسی غدیر قادر به تامین قطعات یدکی و همچنین مجموعه کامل تفکیک کننده ها به شرح زیر را دارد:

ALFA LAVAL:

MODEL:  MAB-102 . MAB-103 . MAB-104 . MAB-204 . MAB-205 . MAB-206 . MAB-207 . MAB-209 . MAPX-204  . MAPX-205 . MAPX-207. MAPX-210. MAPX-309. 

MAPX-310. MAPX-313. M0PX-205. M0PX-207. M0PX-209. M0PX-210. M0PX-213. M0PX-310 . WHPX-405 . WHPX-407 . WHPX-409 . WHPX-410 . WHPX-505 . WHPX-508 .

WHPX-510 . WHPX-513 . FOPX-605 . FOPX-607 . FOPX-609 . FOPX-610 . FOPX-613 . LOPX-705 . LOPX-707 . LOPX-709. LOPX-710 . MMPX-303. MMPX-304. MMPX-403.

MMPX-404 . SU-300. SU-400. SU-826. SU-831. SU-841..


با کلیک بر روی  تصویر به سایت برند مربوطه منتقل شوید


 

 

 

 

WESTFALIA :

MODEL: OSA-07 . OSA-20 . OSA-35 . OSB-35 . OSA-07 . OSD-06 . OSD-18 . OTA-02 . OTA-07. OTA-14. OTA-18. OTA-20. OTB-02. OTC-02. WSC-05. OSC-04.


با کلیک بر روی تصویر به سایت برند مربوطه منتقل شوید

 

 

 

MITSUBISHI:

MODEL: SJ-700 . SJ-2000 . SJ-3000 . SJ-4000 . SJ-6000 . SJ-8000 . SJ-10T . SJ-11T . SJ-15T . SJ-16T . SJ-20T . SJ-25T . SJ-30T/EH . SJ-40T . SJ-60T/EH . SJP-20T . SJ-50F . 

SJ-80F . .

با کلیک بر روی تصویر به سایت برند مربوطه منتقل شوید

 

 

 • 19
 • 2
 • 22
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • DSC01728
 • Dsc00480
 • 5
 • Photo0324
 • conveyors system
 • dijgdg
 • rrr
Go to top